Ska du undervisa andra i AMA Anläggning 13 och MER Anläggning 13?

Under två dagar i februari 2015 kör vi vår lärarutbildning i Stockholm då du får lära dig AMA Anläggning 13 och MER Anläggning 13. Du får dessutom en genomgång av vårt undervisningsmaterial och lite tips och råd om hur du kan använda det när du själv utbildar.

Åtgärder mot radon

Den nyutkomna "Radonboken. Befintliga byggnader" beskriver hur man väljer rätt åtgärder för att sänka radonhalten i olika typer av byggnader. Hela kedjan från mätning till underhåll av färdig anläggning beskrivs.

Läs mer

Pris: 459 kr + moms

Nordbygg Ecoforum

Internationella förebilder inspirerar till hållbarhet. Arkitekt Anna Hessle kommer under Ecoforum att berätta om Swecos omfattande uppdrag kring hållbar stadsplanering i Colombo, Sri Lanka. Ecoforum är en fördjupad konferens med seminarier och utställning som pågår på Stockholmsmässan under två heldagar, 22-23 april 2015. 

Litteraturtips från Svensk Byggtjänst

MÅNDAG 15 december 2014
Beställarkompetens – igen

I senaste numret av VVS-Forum finns rubriken: Värmland – partneringmodellens starkaste fäste

MÅNDAG 8 december 2014
Sverige - ett föregångsland inom avtalsjuridik

För några år sedan var jag mentor åt en nybliven civilingenjör som börjat sitt första arbete efter examen från KTH. Det är nyttigt att börja arbeta. Han hade börjat på Golder Associates.

FREDAG 19 december 2014
Årets energirådgivare utsedda

Företaget IKEA och energirådgivaren Roger Stenström har utsetts till 2014 års energirådgivare för deras arbete med energieffektivisering.

FREDAG 19 december 2014
Inga undantag för tillgänglighet

Boverket anser att det inte finns några skäl att införa ett undantag från de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet och användbarhet i plan- och bygglagen vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov.

FREDAG 19 december 2014
Teknikhandboken nu även som app

Nu har Teknikhandboken för 2015 kommit, boken som visar hur VVS-installationer utförs fackmässigt. En av nyheterna är att handboken går att ladda ner som en app.

MÅNDAG 15 september 2014
Konjunkturbarometern juli

Efter att ha ökat med 1,8 enheter i juni, sjönk Konjunkturinstitutets barometerindikator med 0,9 enheter i juli.

Dokumentation i entreprenader

Denna handledning är tänkt att underlätta hanteringen kring dokumentation i entreprenader. Här finns svar på hur man föreskriver dokumentation, dokumentationskrav och mycket mer. Boken innehåller även stödjande checklistor.

Läs mer

Pris: 345 kr + moms