Vd Erik Hellqvist om bra samhällsbyggande

Här tar jag upp aktuella exempel på bra samhällsbyggande, belyser hur vi kan lösa utmaningarna och problemen som branschen måste ta tag i.

Egenkontroll med checklistor - nybyggnad

I dessa checklistor hittar du en sammanställning av de vanligaste kontrollerna som bör utföras vid arbeten med en- och tvåfamiljshus när det gäller nybyggnad.

Läs mer

pris: 345 kr + moms

Projektbevakning – hela Sverige för 14 900 kr!

Med Projektbevakning får du tillgång till alla planerade och pågående byggprojekt i Sverige, alla offentliga upphandlingar och länkar till aktuella byggdokument..

Litteraturtips från Svensk Byggtjänst

Välkommen till Effektiva byggaffärer!

Den svenska byggprocessen är för snårig, långsam och dyr. Vad kan då byggsektorn göra för att utveckla sitt affärstänkande? Hur kan vi skapa riktigt effektiva byggaffärer? Det tänker vi diskutera, belysa och sprida kunskaper och erfarenheter om i detta nyhetsbrev.  

Färg och ljus för människan - i rummet

Boken förklarar ljus för färgspecialisterna, förklarar färg för ljusspecialisterna och förmedlar samtidigt förståelse för att ljus och färg måste behandlas tillsammans.

Läs mer

pris: 595 kr + moms

Snåret. En podcast om byggprocessen.

Under ett drygt halvår har vi på Svensk Byggtjänst tagit pulsen på branschens uppfattning om byggprocessen. Att den är ovanligt snårig tycker de flesta och en av slutsatserna är att branschen måste prata mer med varandra. Lyssna på podcasten Snåret som har till syfte att bjuda in Byggsverige till dialog och debatt.